Komolyan vesszük adatai védelmét!

Személyes adatok feldolgozását végezzük, ezért az adatfeldolgozás módját előíró adatvédelmi szabályzatot léptettünk életbe. Személyes adatainak lehető legjobb védelme érdekében rendszeresen felmérjük, milyen mértékben veszélyeztetheti adatfeldolgozásunk alapvető jogait. Kiemelt figyelmet fordítunk az esetleges diszkrimináció, személyazonosság-eltulajdonítás, anyagi és hírnévbeli veszteség, illetve adattitokvesztés veszélyére. Ilyen esetekben az általunk hozott döntés függ attól, hogy mennyiben dolgozunk fel érzékeny személyes, biometrikus vagy büntetett előéletről szóló adatokat.

Személyes adatainak védelmében elemezzük adatfeldolgozásunk lehetséges következményeit. Ezt a következményelemzést még a személyes adatok feldolgozása előtt végezzük el.

Elérhetőségek

A felelős adatkezelő a My Best Book ApS, amely gondoskodik a személyes adatok törvényeknek megfelelő kezeléséről.

Elérhetőségünk: My Best Book ApS

Cím: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N, Dánia  

VAT: 36088966

E-mail-cím: contact@mybestbook.com

Webhely: www.mybestbook.hu

Gondoskodunk a korrekt és átlátható adatkezelésről

Amikor személyes adatai megadására kérjük, akkor tájékoztatást adunk arról, hogy mely adatait és milyen célból dolgozzuk fel. A tájékoztatást a személyes adatok begyűjtésekor biztosítjuk. Más forrásokból nem gyűjtünk be Önnel kapcsolatos adatokat.


Személyes adatok kezelése

Az alábbi jellegű adatokat gyűjtjük Önről 

Az Önnel kapcsolatos adatokat felhasználjuk szolgáltatásunk fejlesztésére, valamint termékeink és szolgáltatásaink minőségének biztosítására, illetve az Önnel folytatott kapcsolatfelvételre.

Az alábbi adatokat használjuk fel: 

Érzékeny adatok – a termékek személyre szabására. 

Adatok érdeklődési körről és szokásokról – hogy Ön számára releváns anyagokat jelenítsünk meg. 

Internethasználati forgalmi adatok – amelyek látogatóinkról, és webhelyünk használati módjáról tájékoztatnak. 

Tranzakciós adatok – rendelésének feldolgozásához. 

Hálózati eszközök egyedi IP-címe – a visszaélések ellen és az illegális tevékenység megelőzésére. 

Az adatokat nem összesítjük.

Adatait konkrét célból gyűjtjük be és tároljuk

Adatait csak konkrét céllal és csak jogszerű üzleti célból gyűjtjük be és tároljuk.

Erre az alábbiak alkalmával kerül sor:

Vásárlásának feldolgozása és szolgáltatásunk biztosítása.

Termékbeli vagy szolgáltatási igényének teljesítése. Termékeink szolgáltatásaink fejlesztése.

Velünk folytatott kapcsolattartására.

A helyi előírások betartására.

Előfordulhat, hogy személyes adatait azok begyűjtési céljától eltérő célokra használjuk. Hacsak az ilyen új felhasználáshoz már hozzá nem járult, akkor megvizsgáljuk, hogy az új cél összeegyeztethető-e az eredeti adatgyűjtési céllal. Megvizsgáljuk például, hogy adatai milyen forrásból származnak, és hogy általános vagy érzékeny adatokat kell-e használnunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az új célból történő adatfelhasználás hátrányosan érinti-e rendelkezési jogát.

Csak releváns személyes adatokat dolgozunk fel

Csak releváns személyes adatait dolgozzuk fel, és csak a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben. A feldolgozási cél szabja meg, hogy Önnek milyen jellegű adatai relevánsak. Ugyanez vonatkozik az általunk felhasznált személyes adatok körére. Nem használunk fel például többet az adott célra minimálisan szükséges adatoknál.  

Személyes adatainak feldolgozása előtt megvizsgáljuk, hogy csökkenthető-e a begyűjtött adatok mennyisége. Ellenőrizzük továbbá, hogy a különféle jellegű általunk használt adatok felhasználhatók-e névtelenített vagy álnevesített formában. Erre akkor van lehetőségünk, ha ez nem hátráltatja kötelezettségeink, illetve Önnek nyújott szolgáltatásunk teljesítését.

Csak a szükséges személyes adatokat dolgozunk fel

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk be, dolgozunk fel és tárolunk, ha ezt eredeti céljaink szükségessé teszik. Emellett jogszabályok írhatják elő, milyen jellegű adatokat kell üzleti műveleteinkhez begyűjtenünk és tárolnunk. Az általunk feldolgozott személyes adatok jellege és köre esetenként meg kell, hogy feleljen egy szerződésnek vagy más jogi kötelezettségnek is. Igyekszünk, hogy csak konkrét céljaink elérésére szükséges személyes adatokat dolgozzunk fel. Ennek megfelelően informatikai rendszerünk csak a szükséges mennyiségű adatot gyűjti be. Automatikusan biztosítjuk továbbá, hogy az adatok felhasználási köre ne legyen feleslegesen széles, és a tárolási idő túl hosszú. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek automatikusan biztosítják, hogy az adatokhoz csak a megfelelő alkalmazottak férhessenek hozzá. A rendszer beépített védelemmel gondoskodik arról is, hogy korlátlan számú személy ne férhessen hozzá az adatokhoz.

Személyes adatait ellenőrizzük és frissítjük

Ügyelünk, hogy feldolgozott személyes adatai a valóságnak megfeleljenek és ne legyenek félrevezetőek. Emellett személyes adatait folyamatosan frissítjük. Mivel szolgáltatásaink függenek az általunk tárolt adatok pontosságától és naprakészségétől, kérjük, hogy adatainak változásairól értesítsen minket. A változásokról a fenti elérhetőségeken keresztül adhat tájékoztatást. 

Az Önnel kapcsolatos adatok minőségének biztosítására belső szabályokat és irányelveket követünk a személyes adatok ellenőrzésére és frissítésére. Szükségtelenné vált személyes adatait töröljük. Amikor begyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának céljaira már nem szükségesek, akkor személyes adatait töröljük.

Szükségtelenné vált személyes adatait töröljük

Szükségtelenné vált személyes adatait töröljük, ha azok begyűjtési, feldolgozási és tárolási céljaikra már nem szükségesek.

Személyes adatainak feldolgozására előzetes engedélyét kérjük

Az adatgyűjtés más jogcímének hiányában személyes adatainak a fent leírt célokból történő feldolgozásához előzetes engedélyét kérjük. Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatást adunk az ilyen esetleges jogalapról, illetve jogos érdekről. Hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható, ha felveszi velünk a kapcsolatot. 

További tájékozódáshoz a fenti elérhetőséget használhatja. Ha személyes adatait az eredetitől eltérő célokra kívánnánk felhasználni, akkor ezekről az új célunkról tájékoztatást adunk, és hozzájárulását kérjük az adatfelhasználás előtt. Ha az új felhasználás eltérő jogi alapon történik, erről is tájékoztatjuk Önt.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki

Ha személyes adatait partnereink felé továbbítjuk például marketingcélokból, ehhez hozzájárulását kérjük, és a felhasznált adatok köréről tájékoztatást adunk. Az ilyen adatkiszolgáltatást bármikor jogosult megtiltani, és a marketinges célú megkereséseket elutasíthatja a Robinson-lista segítségével is. Ha személyes adatainak kiszolgáltatására jogilag kötelezettek vagyunk, például ha egy hatóságnak készítünk jelentést, akkor ehhez nem kérjük hozzájárulását.

Hozzájárulását kérjük, mielőtt személyes adatait külső partnereinknek továbbítjuk. Személyes adatainak külső partnerünk felé történő továbbításakor meggyőződünk róla, hogy náluk a személyes adatok védelmének szintje megfelel-e a jelen szabályzatunkban jogszerűen lefektetett elvárásainknak. Adatfelhasználási követelményként állítjuk egyebek mellett az adatbiztonságot, és a jogot arra, hogy pl. elutasíthassa a profilkészítést és panaszt nyújthasson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság felé.


Biztonság

Személyes adatait belső adatbiztonsági szabályokkal védjük

Személyes adatait belső adatbiztonsági szabályokkal védjük Olyan belső adatbiztonsági szabályokat követünk, amelyek útmutatást adnak személyes adatainak megsemmisülés, sérülés vagy módosulás, jogosulatlan kiszolgáltatás és jogosulatlan személy általi hozzáférés elleni védelmére. Érzékeny személyes adatokat, valamint a személyes érdeklődésre és szokásokra utaló adatokat kezelő munkatársainknak pontos eljárásrend szerint osztjuk ki a hozzáférési jogosultságokat. Naplózással és felügyelettel ellenőrizzük tényleges hozzáféréseiket. Adatvesztés ellen adatainkról folyamatosan készítünk biztonsági mentéseket. Emellett titkosítással az adatok bizalmasságát és hitelességét is védjük. 

A diszkrimináció, személyazonosság-eltulajdonítás, anyagi és hírnévbeli veszteség, illetve jelentős kényelmetlenség kiemelt veszélyét okozó adatvédelmi eseményekről a lehető leghamarabb értesítjük a rendőrséget.

Adatszolgáltatók

Termékszolgáltatásunk biztosítására az alábbi adatkezelők felé továbbítunk adatokat.

Cookie-k használata

Cookie-k, rendeltetés és relevancia

A cookie-k segítségével azonosítjuk Önt és készülékét, követjük magatartását, optimalizáljuk webhelyünket, profilt készítünk Önről, saját és külső felektől származó anyagainkkal pedig célzott digitális marketingtevékenységet végzünk.

Mik azok a cookie-k

A cookie-kről itt tájékozódhat részletesebben: Wikipedia: Cookie-k

Külső felek által elhelyezett cookie-k

Webhelyünk a Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads és Facebook követőalkalmazásait használja, amelyek szintén elhelyeznek Önnel kapcsolatos adatokat tároló, azokhoz hozzáférő és felénk továbbító cookie-kat a Google, Facebook stb. alatti célzott közösségi médiatartalom-megjelenítéshez. Marketingtevékenységünkhöz közösségimédia-anyagokat, például beágyazott Google- és Facebook-tartalmakat is felhasználhatunk. Az ilyen közösségimédia-tartalmakhoz fűződő esetleges tevékenységét külső felek nyomon követik, és az adott közösségi oldal az adatokat az Ön ottani profiljához hozzárendelheti. A közösségi oldalak ilyen adatfelhasználására nem lehetünk hatással, így ez kérdés csak Ön és a közösségi oldal között rendezendő.

Cookie-k elutasítása

Ha nem kívánja, hogy Önre vonatkozó adatokat gyűjtsünk és tároljunk, akkor az internetböngésző beállításaiban kikapcsolhatja a cookie-kat. Ennek módja internetböngészőnként változó.

Az Önt megillető jogok

Megilleti személyes adatainak hozzáférési joga

Mindenkor jogosult értesülni arról, hogy milyen adatait dolgozzuk fel, azok honnan származnak, és azokat milyen célra használjuk fel. Azt is jogosult megtudni, milyen hosszú ideig tároljuk személyes adatait, hogy azok kihez kerülnek, vagyis kinek továbbítjuk adatait az Egyesült Királyságban és más országokban. Kérésére általunk feldolgozott adatait továbbíthatjuk Önnek. Az azokhoz való hozzáférés azonban a magánszféra, üzleti titok és a külső felek szellemi tulajdonjogának védelme érdekében korlátozott lehet. Továbbított adatait itt szerezheti be: Igénylem adataimat.

Megilleti a pontatlan személyes adatok helyesbítésének joga

Ha úgy véli, hogy általunk feldolgozott személyes adatai pontatlanok, jogosult azokat helyesbíteni. Megkeresésében szerepelnie kell a pontatlanságoknak, és a helyes változatnak. Ha személyes adatainak helyesbítését igényli, ellenőrizzük, hogy teljesülnek-e a feltételek, és ha igen, akkor a lehető leghamarabb elvégezzük a módosításokat.

Jogosult személyes adatainak törlését/névtelenítését igényelni

A törvények által meghatározott mértékben bármikor jogosult személyes adatainak törlését/névtelenítését igényelni. Igényelheti személyes adatainak törlését/névtelenítését. Vegye figyelembe, hogy törvény írja elő számunkra egyes ada

Jogosult megtiltani, hogy személyes adatait feldolgozzuk

Jogosult megtiltani, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Megtilthatja továbbá, hogy adatait marketingcélokból kiszolgáltassuk. Tiltakozásának elküldésére a lap tetején található elérhetőség szolgál. Miután tilalmát visszaigazoltuk, gondoskodunk a személyes adatait érintő adatfeldolgozás megszüntetéséről. Jogosult arra, hogy számunkra megadott személyes adatait, valamint a hozzájárulásával Önről általunk más forrásokból beszerzett adatokat megkapja. Ha adatait egy Önnel kötött szerződés keretében dolgozzuk fel, akkor ezekhez az adatokhoz is jogosult hozzájutni. Jogosult továbbá ezeket a személyes adatokat másik szolgáltatóhoz áthelyezni. Ha az adatok hordozhatóságára vonatkozó jogával kíván élni, akkor személyes adataihoz egy általánosan használt formátumban tőlünk hozzájuthat. Ha saját adataihoz hozzá kíván férni, illetve azokat módosítani vagy törölni kívánja, vagy adatainak általunk történő feldolgozását kívánja megtiltani, akkor megvizsgáljuk ezek lehetőségét, majd a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül reagálunk megkeresésére.

Panasztétel

Ha úgy véli, hogy nem teljesítjük kötelezettségeinket, forduljon az adatkezelőhöz: dpo@mybestbook.com. Ha még ezt követően is úgy véli, hogy nem teljesítjük kötelezettségeinket, panaszt tehet az adatvédelmi biztosnál, tel.: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, https://epapir.gov.hu